นั่งสมาธิไปทำไม meditation – why is it important?

Telomere is the cap at the end of your chromosome to protect your DNA.
Telomere คือส่วนปลายของโครโมโซม ช่วยป้องกัน DNA ของเราเวลาเซลล์แบ่งตัว ทุกครั้งที่โครโมโซมก๊อบปี้ตัวเอง จะสูญเสียส่วนปลายสุดไปซึ่งก็คือ telomere ยิ่งเซลล์แบ่งตัวมากครั้ง telomere ก็จะหดสั้นลง อาจเรียกได้ว่า telomere คือตัววัดความแก่ของร่างกายเรา ถ้าปลายหดหมด โครโมโซมก็ไม่สามารถแบ่งตัวได้อีกและกลายเป็นเซลล์ที่เสื่อมสภาพไป อีกปัจจัยที่ทำให้ telomere หดสั้นลงคือ chronic stress ความเครียดที่หลายๆคนยากที่จะเลี่ยงทั้งตากที่ทำงาน บ้าน ขีวิตส่วนตัว ความรัก การเงิน คนรอบข้าง รถติด
วิธีป้องกันไม่ให้ telomere หดสั้นลง

What helps preserve telomere’s length
1.Omega3 and vitamin d slow down the shorten of telomere by lowering the inflammation
2.vigorous exercise (hiit,tabata,sprint)
3.meditation

What effects telomere’s length
-stress
-inadequate sleep
-smoking
-alcohol
-chronic hyper tension

What increase your telomere’s length
-meditation
-vitamin d3 in optimal level
-stress management
-omega3
-lots of greens
-positive thinking

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *