3 months primal program

การให้คำปรึกษา online  3 เดือน จะเป็นการแนะนำชนิดอาหารที่กิน วิธีการปรุง การเลือกซื้อวัตถุดิบ ให้เหมาะกับ lifestyle ของแต่ละคน

จะไม่มีตารางอาหารให้นะคะ เพราะแต่ละคนจะได้เป็นคนจัดตารางเอง ลูกค้าเป็นคนกำหนดทุกอย่าง กี้แค่ให้ข้อมูล ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ลูกค้าได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการเลือกอาหารและการกิน เพื่อไปปรับใช้ได้ในชีวิตตลอดระยะยาวนะคะ

การแนะนำเรื่องออกกำลังกาย และการกิน แต่ละคนต่างกันค่ะ เพราะแต่ละคนมีปัญหาสุขภาพต่างกัน บางคนต้องเน้นเรื่องจิตใจเป็นหลักด้วย บางคนต้องเน้นเรื่องออกกำลังกาย จุดแข็ง จุดอ่อนแต่ละคนต่างกัน การสื่อสารกับลูกค้าจึงสำคัญมากค่ะในการให้คำปรึกษา และที่สำคัญ สิ่งที่คุณลูกค้าต้องทำคือ สังเกตตัวเองค่ะ ว่าร่างกายตอบสนองอย่างไร การฝึกสติ ฝึกลมหายใจ ควบคู่ไปกับการปรับอาหารและออกกำลังกาย คือสิ่งจำเป็นค่ะ

ที่สำคัญคือตั้งใจเปลี่ยนค่ะ การที่เราใช้ชีวิตแบบเดิม ทำให้เรามีผลลัพธ์คือร่างกาย และสุขภาพ ที่เรามีอยู่ในวันนี้ ถ้ามีอะไรที่เราอยากให้เปลี่ยนแปลงเราต้องเปลี่ยนที่การกระทำเราค่ะ แล้วผลก็จะเปลี่ยน มาก หรือ น้อยขึ้นอยู่กับที่เราทำนะคะ เปลี่ยนมากก็เห็นผลเปลี่ยนแปลงมาก เปลี่ยนน้อย ก็เห็นผลน้อย เป็นธรรมดาค่ะ